Brian Freja Hansen Holding ApS

Firmanavn:     Brian Freja Hansen Holding ApS
CVR-nr.:     29513058
Adresse:     Ålekistevej 60 1 tv.
Postnr & by:     2720 Vanløse
Dekretdato     11.5.2022
Statstidendedato     14.5.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Oslo Plads 2
2100 København Ø
33340000
henrik.sjoerslev@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220511 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Brian Freja Hansen Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.04.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 18.01.2022. Likvidator har været udmeldt den 11.02.2022. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 11.05.2022.