Zmac Holding IVS

Firmanavn:     Zmac Holding IVS
CVR-nr.:     38070541
Adresse:     Nørregade 53 3 tv.
Postnr & by:     1165 København K
Dekretdato     11.5.2022
Statstidendedato     14.5.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Oslo Plads 2
2100 København Ø
33340000
henrik.sjoerslev@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220511 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Zmac Holding IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.04.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.01.2022. Likvidator har været udmeldt den 14.02.2022. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 11.05.2022.