Lundholm Ejendomme ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Lundholm Ejendomme ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     12644248
Adresse:     Kuskevej 29
Postnr & by:     9981 Jerup
Dekretdato     11.5.2022
Statstidendedato     14.5.2022
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

John Henrik Andersen
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
70151000
jha@70151000.dk
www.hjulmandkaptain.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220511 har Skifteretten i Hjørring taget Lundholm Ejendomme ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-252/2022 efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 23.03.2022, SKS SKIF-186/2022. Kurator er advokat John Henrik Andersen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.05.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 11.05.2022.