ASH Holdings IVS

Firmanavn:     ASH Holdings IVS
CVR-nr.:     40229493
Adresse:     Købmagergade 26C 1 th.
Postnr & by:     1150 København K
Dekretdato     11.5.2022
Statstidendedato     14.5.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Finn Lynge Jepsen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
fij@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220511 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ASH Holdings IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.04.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2022. Likvidator har været udmeldt den 10.02.2022. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 11.05.2022.