4red Holding IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     4red Holding IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     36706899
Adresse:     Møllevangs Allé 142
Postnr & by:     8200 Århus N
Dekretdato     11.5.2022
Statstidendedato     14.5.2022
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
Per.Buttenschoen@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220511 har Skifteretten i Aarhus taget 4red Holding IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.04.2022. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.05.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Per Buttenschøn, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Retten i Aarhus, den 11.05.2022.