LG Gulvservice ApS

Firmanavn:     LG Gulvservice ApS
CVR-nr.:     37101222
Adresse:     Frederiksborgvej 221 st 1
Postnr & by:     2860 Søborg
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
39452800
Soren.Aamann.Jensen@accura.dk
www.accura.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget LG Gulvservice ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.05.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.03.2022. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2022. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.