E R IVS

Firmanavn:     E R IVS
CVR-nr.:     39525992
Adresse:     Tranegårdsvej 28A
Postnr & by:     2900 Hellerup
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Finn Lynge Jepsen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
fij@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget E R IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.05.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 22.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 26.11.2020. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.