MR Administration 2020 ApS

Firmanavn:     MR Administration 2020 ApS
CVR-nr.:     33506538
Adresse:     Taastrup Hovedgade 156D
Postnr & by:     2630 Tåstrup
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget MR Administration 2020 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.05.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2022. Likvidator har været udmeldt den 10.02.2022. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.