FAB:consulting ApS

Firmanavn:     FAB:consulting ApS
CVR-nr.:     38895796
Adresse:     Boyesgade 1
Postnr & by:     1622 København V
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Gunvor Sundgaard Happe
Søtorvet 5
1371 København K
73706969
gsh@sundgaardadvokater.dk
www.sundgaardadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget FAB:consulting ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 03.05.2022. Likvidator har været udmeldt den 30.05.2022. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.