Bygx Gruppen ApS

Firmanavn:     Bygx Gruppen ApS
CVR-nr.:     38459708
Adresse:     Automatikvej 1 3
Postnr & by:     2860 Søborg
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Ørskov Melballe
Amaliegade 37
1256 København K
38411441
ame@skaureipurth.com

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Bygx Gruppen ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.12.2021. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Ternehaven 129, 4000 Roskilde. Som kurator er udpeget advokat Anders Ørskov Melballe, Amaliegade 37, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.