Lars Jørgen Helge R. Renslev

Firmanavn:     Lars Jørgen Helge R. Renslev
CVR-nr.:     19036987
Adresse:     Sthensvej 16
Postnr & by:     2630 Tåstrup
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ulrich Birch Hartmann
Valkendorfsgade 16 3
1151 København K
33480000
ubh@jpb.dk
www.jpb.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Lars Jørgen Helge R. Renslev under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.02.2022. Lars Jørgen Helge R Renslev har drevet virksomheden LMR Installation v/Lars Renslev, Vesterbrogade 97C kl, 1620 København V, CVR-nr. 19036987. Som kurator er udpeget advokat Ulrich Birch Hartmann, Valkendorfsgade 16, 3., 1151 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.