Nas ApS

Firmanavn:     Nas ApS
CVR-nr.:     40740376
Adresse:     Taastrup Hovedgade 76A
Postnr & by:     2630 Tåstrup
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Oslo Plads 2
2100 København Ø
33340000
henrik.sjoerslev@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Nas ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.03.2022. Likvidator har været udmeldt den 25.04.2022. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.