Deamond IVS

Firmanavn:     Deamond IVS
CVR-nr.:     38546481
Adresse:     Esplanaden 4 1
Postnr & by:     1263 København K
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Elmer
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
cbe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Deamond IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 11.05.2022. Likvidator har været udmeldt den 07.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.