GSC Con ApS

Firmanavn:     GSC Con ApS
CVR-nr.:     39647451
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget GSC Con ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.03.2022. Likvidator har været udmeldt den 25.04.2022. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Lautruphøj 3, 2750 Ballerup. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.