RiveRoad ApS

Firmanavn:     RiveRoad ApS
CVR-nr.:     41595302
Adresse:     Baldersbuen 51 1
Postnr & by:     2640 Hedehusene
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Michael Serring
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
ms@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget RiveRoad ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.05.2022. Likvidator har været udmeldt den 07.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.