Nordborg Udlejning og Consulting ApS

Firmanavn:     Nordborg Udlejning og Consulting ApS
CVR-nr.:     38729462
Adresse:     Refshalevej 163A 1 th.
Postnr & by:     1432 København K
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Wedel Ranch Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Nordborg Udlejning og Consulting ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.06.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.03.2022. Likvidator har været udmeldt den 25.04.2022. Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.06.2022.