John Ostenfeldt Gissel

Firmanavn:     John Ostenfeldt Gissel
CVR-nr.:     29504164
Adresse:     Toftevej 8
Postnr & by:     4270 Høng
Dekretdato     21.6.2022
Statstidendedato     23.6.2022
Retskreds:     Retten i Holbæk

Kurator

Karsten Holt
Gl Ringstedvej 61
4300 Holbæk
70301006
holt@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20220621 har Skifteretten i Holbæk taget John Ostenfeldt Gissel under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.05.2022. John Ostenfeldt Gissel har drevet virksomheden Tømrermester John Gissel, Rødtjørnevej 9, 4291 Ruds Vedby, CVR-nr. 29504164. Kurator er advokat Karsten Holt, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 21.06.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 21.06.2022.