A. Drew Holding ApS

Firmanavn:     A. Drew Holding ApS
CVR-nr.:     37137723
Adresse:     Skånegade 4 2 TH
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     2.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Cathrine Ohff Wollenberg Zittan
Kalvebod Brygge 32
1560 København V
33152010
cwz@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220802 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget A. Drew Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Cathrine Ohff Wollenberg Zittan, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022