Flex Håndværker ApS

Firmanavn:     Flex Håndværker ApS
CVR-nr.:     41898275
Adresse:     Hvidovrevej 110A st
Postnr & by:     2650 Hvidovre
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Marianne Philip
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
mp@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Flex Håndværker ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 29.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 04.05.2022. Likvidator har været udmeldt den 02.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022