Monkey Biler ApS

Firmanavn:     Monkey Biler ApS
CVR-nr.:     41320907
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ole Larsen
Pilestræde 58 6
1112 København K
33124522
ola@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Monkey Biler ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.07.2022. Likvidator har været udmeldt den 25.07.2022. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Pilestræde 58, 6., 1112 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022