Normi ApS

Firmanavn:     Normi ApS
CVR-nr.:     40736107
Adresse:     Grønrisvej 7B 2 th
Postnr & by:     2450 København SV
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Gunvor Sundgaard Happe
Søtorvet 5
1371 København K
73706969
gsh@sundgaardadvokater.dk
www.sundgaardadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Normi ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 31.05.2022. Likvidator har været udmeldt den 24.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022