Nyboder 1234 IVS

Firmanavn:     Nyboder 1234 IVS
CVR-nr.:     39636026
Adresse:     Gernersgade 24
Postnr & by:     1319 København K
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Michael Serring
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
ms@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Nyboder 1234 IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 27.06.2022. Likvidator har været udmeldt den 18.07.2022. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022