HB Bilsalg ApS

Firmanavn:     HB Bilsalg ApS
CVR-nr.:     37032921
Adresse:     Industrigrenen 7
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Bjerregaard Nielsen
Christians Brygge 23 4. 414
1219 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget HB Bilsalg ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Christians Brygge 23, 4. 414, 1219 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022