Cafe Viking ApS

Firmanavn:     Cafe Viking ApS
CVR-nr.:     41169516
Adresse:     Rostedvej 20
Postnr & by:     4200 Slagelse
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Retten i Næstved

Kurator

Albert Juul Digens
Frederiksgade 21 4.
1265 København K
33979700
ajd@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Retten i Næstved taget Cafe Viking ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.05.2022. Selskabet har hjemsted i Slagelse kommune og har drevet virksomhed fra adressen Rostedvej 20, 4200 Slagelse. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Rådhusvej 73, 4640 Faxe. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 03.08.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 03.08.2022.