Domisphere ApS

Firmanavn:     Domisphere ApS
CVR-nr.:     39274655
Adresse:     Ole Maaløes Vej 5
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Hammer Hansen
Pilestræde 58 6
1112 København K
33124522
ahh@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Domisphere ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Anders Hammer Hansen, Pilestræde 58, 6., 1112 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022