Master Chef Thai Food ApS

Firmanavn:     Master Chef Thai Food ApS
CVR-nr.:     42173185
Adresse:     Vedbæk Stationsvej 14
Postnr & by:     2950 Vedbæk
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Troels Mørch Tuxen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
tt@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Master Chef Thai Food ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.06.2022. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Vesterbrogade 61A, st., 7100 Vejle. Som kurator er udpeget advokat Troels Mørch Tuxen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022