SS Logistik ApS

Firmanavn:     SS Logistik ApS
CVR-nr.:     39290146
Adresse:     Vejlegården 18 1 th
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     5.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Ørskov Melballe
Amaliegade 37
1256 København K
38411441
ame@skaureipurth.com

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget SS Logistik ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Anders Ørskov Melballe, Amaliegade 37, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.08.2022