Svanevik ApS

Firmanavn:     Svanevik ApS
CVR-nr.:     31413885
Adresse:     Strandvangen 44
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     4.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
39452800
Soren.Aamann.Jensen@accura.dk
www.accura.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220804 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Svanevik ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 21.06.2022. Likvidator har været udmeldt den 12.07.2022. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.08.2022