Fire & Stone Kolding ApS

Firmanavn:     Fire & Stone Kolding ApS
CVR-nr.:     40199985
Adresse:     Ny Banegårdsgade 48
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     4.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Lars Bentsen
Mindet 2
8000 Aarhus C
86132800
lb@innova-law.com
www.innova-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20220804 har Retten i Aarhus taget Fire & Stone Kolding ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.07.2022. Kurator er advokat Lars Bentsen, Mindet 2, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 04.08.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 04.08.2022.