Bluecom ApS

Firmanavn:     Bluecom ApS
CVR-nr.:     20180404
Adresse:     Mileparken 22B
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     4.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Lars Skanvig
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
lsk@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20220804 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Bluecom ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2022. Likvidator har været udmeldt den 14.02.2022. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.08.2022