Molot Services ApS

Firmanavn:     Molot Services ApS
CVR-nr.:     41703776
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     4.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Andreas Kærsgaard Mylin
Indiavej 1 2
2100 København Ø
89340000
akm@holst-law.com
www.holst-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20220804 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Molot Services ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.08.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 09.06.2022. Likvidator har været udmeldt den 04.07.2022. Som kurator er udpeget advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Indiavej 1, 2., 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.08.2022