Mikkel Vogt

Firmanavn:     Mikkel Vogt
CVR-nr.:     38160737
Adresse:     Skovbrynet 12
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     4.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Retten i Næstved

Kurator

Claus N. Kristiansen
Energivej 3
4180 Sorø
23439057
cnk@dslaw.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220804 har Retten i Næstved taget Mikkel Vogt under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.07.2022. Mikkel Vogt har drevet virksomheden Vogt Byg, Skovbrynet 12, 4700 Næstved, CVR.nr. 38160737. Kurator er advokat Claus N. Kristiansen, Energivej 3, 4180 Sorø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 04.08.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 04.08.2022.