Venditio Group ApS

Firmanavn:     Venditio Group ApS
CVR-nr.:     33162324
Adresse:     Amagertorv 14B 5
Postnr & by:     1160 København K
Dekretdato     3.8.2022
Statstidendedato     6.8.2022
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Simon Pleidrup Lagrelius
Kalvebod Brygge 32
1560 København V
33152010
ssla@poulschmith.dk
www.poulschmith.dk

Statstidende

Ved dekret af 20220803 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Venditio Group ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.06.2022. Som kurator er udpeget advokat Simon Pleidrup Lagrelius, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.08.2022