Dansk Elite Murer ApS

Firmanavn:     Dansk Elite Murer ApS
CVR-nr.:     40841571
Adresse:     Tværvej 15
Postnr & by:     5672 Broby
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Retten i Svendborg

Kurator

Michael Nordtorp Vestergaard
Østre Havnevej 2 4
5700 Svendborg
62210101
mv@borch-advokater.dk
www.borch-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Retten i Svendborg taget Dansk Elite Murer ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.03.2023. Selskabet har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tværvej 15, 5672 Broby. Kurator er advokat Michael Nordtorp Vestergaard, Ramsherred 2, 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 16.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 16.03.2023.