ADK BERLIN ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     ADK BERLIN ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     30587693
Adresse:     Bautavej 1A
Postnr & by:     8210 Århus V
Dekretdato     21.3.2023
Statstidendedato     23.3.2023
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Torben Korsager Andersen
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
tk@interlex.dk
www.interlex.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230321 har Retten i Aarhus taget ADK BERLIN ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.03.2023. Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 21.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under den forudgående likvidation til likvidator, advokat Torben Korsager Andersen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Retten i Aarhus, den 21.03.2023.