Den selvejende Institution Meta Mariehjemmet

Firmanavn:     Den selvejende Institution Meta Mariehjemmet
CVR-nr.:     30759958
Adresse:     Sejershaven 2
Postnr & by:     7321 Gadbjerg
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Retten i Kolding

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Retten i Kolding taget Den selvejende Institution Meta Mariehjemmet under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.03.2023. Kurator er advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 22.03.2023.