MN Din Håndmand ApS

Firmanavn:     MN Din Håndmand ApS
CVR-nr.:     41876522
Adresse:     Assensvej 370
Postnr & by:     5690 Tommerup
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Michael Clemmensen
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63142020
mail@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Skifteretten i Odense taget MN Din Håndmand ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.03.2023. Selskabet har hjemsted i Assens kommune og har drevet virksomhed fra adressen Assensvej 370, 5690 Tommerup. Kurator er advokat Michael Clemmensen, Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Skifteretten i Odense, den 22.03.2023.