Factum2 Ishøj ApS

Firmanavn:     Factum2 Ishøj ApS
CVR-nr.:     38572628
Adresse:     Vejledalen 144A
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Bjerregaard
Nørre Søgade 35 2
1370 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Factum2 Ishøj ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.03.2023. Som kurator er udpeget advokat Morten Bjerregaard, Nørre Søgade 35, 2., 1370 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.03.2023