Bluesense Diagnostics ApS

Firmanavn:     Bluesense Diagnostics ApS
CVR-nr.:     36059184
Adresse:     Fruebjergvej 3
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Kristian Gustav Andersson
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
35252535
kra@lundgrens.dk
www.lundgrens.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Bluesense Diagnostics ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 28.04.2023. Som kurator er udpeget advokat Kristian Gustav Andersson, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023