K. Anlæg ApS under likvidation

Firmanavn:     K. Anlæg ApS under likvidation
CVR-nr.:     36088656
Adresse:     Horsehøj 97
Postnr & by:     4000 Roskilde
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Retten i Roskilde

Kurator

Susanne Pia Jakobsen
Københavnsvej 69
4000 Roskilde
70110800
sja@tvc.dk
kreditor@tvc.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Retten i Roskilde taget K. Anlæg ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.05.2023. Kurator er advokat Susanne Pia Jakobsen, Københavnsvej 69, 4000 Roskilde. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 24.05.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 24.05.2023.