Toftemose Holding IvS

Firmanavn:     Toftemose Holding IvS
CVR-nr.:     37901253
Adresse:     Toftemosevej 26
Postnr & by:     3100 Hornbæk
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

Mads Cramer-Kam
Strandgade 51
3000 Helsingør
49212121
maka@advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Retten i Helsingør taget Toftemose Holding IvS under konkursbehandling efter begæring fra Erhvervsstyrelsen af 28. februar 2023. Kurator er advokat Mads Cramer-Kam, Strandgade 51, 3000 Helsingør. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 24.05.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 24.05.2023.