TOYA MANAGEMENT S.M.B.A.

Firmanavn:     TOYA MANAGEMENT S.M.B.A.
CVR-nr.:     34628440
Adresse:     Shetlandsgade 3 2
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Wedel Ranch Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget TOYA MANAGEMENT S.M.B.A. under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.05.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 11.04.2023. Likvidator har været udmeldt den 02.05.2023. Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023