Decideret Cider ApS

Firmanavn:     Decideret Cider ApS
CVR-nr.:     38965093
Adresse:     Kattegatvej 53
Postnr & by:     2150 Nordhavn
Dekretdato     14.9.2023
Statstidendedato     16.9.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Kristian Gustav Andersson
Göteborg Plads 1 9
2150 Nordhavn
70707572
kristian.andersson@schjodt.com

Statstidende

Ved dekret af 20230914 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Decideret Cider ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.09.2023. Som kurator er udpeget advokat Kristian Gustav Andersson, Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.09.2023