Pavel Christian Linu

Firmanavn:     Pavel Christian Linu
CVR-nr.:     39541343
Adresse:     Vesterbrogade 206 2 tv
Postnr & by:     1800 Frederiksberg C
Dekretdato     14.9.2023
Statstidendedato     16.9.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Andreas Brødsgaard Schnoor
Pilestræde 58 6
1112 København K
33124522
abs@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20230914 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Pavel Christian Linu under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.07.2023. Pavel Christian Linu har drevet virksomheden Linu Multiservice, Vesterbrogade 206, 2. tv, 1800 Frederiksberg C, CVR.nr. 39541343 Som kurator er udpeget advokat Andreas Brødsgaard Schnoor, Pilestræde 58, 6., 1112 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.09.2023