Jan Bundgaard Meyer

Firmanavn:     Jan Bundgaard Meyer
CVR-nr.:     38564188
Adresse:     Tjørringparken 8D
Postnr & by:     7400 Herning
Dekretdato     15.9.2023
Statstidendedato     19.9.2023
Retskreds:     Retten i Holstebro

Kurator

Jørgen Makholm
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø
73111000
jm@ventusadvokater.dk
www.ventusadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230915 har Retten i Holstebro taget Jan Bundgaard Meyer under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.09.2023. Jan Bundgaard Meyer har drevet virksomheden JBP Transport, Møllevej 3, 7830 Vinderup, CVR.nr. 38564188. Kurator er advokat Jørgen Makholm, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.09.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 15.09.2023.