We-fix ApS

Firmanavn:     We-fix ApS
CVR-nr.:     41074663
Adresse:     Vesterbrogade 167 st tv
Postnr & by:     1800 Frederiksberg C
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
35252535
pbi@lundgrens.dk
www.lundgrens.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget We-fix ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.11.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.08.2023. Likvidator har været udmeldt den 06.09.2023. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.11.2023