CASPER SCHEIBYE HOLDING ApS under likvidation

Firmanavn:     CASPER SCHEIBYE HOLDING ApS under likvidation
CVR-nr.:     36035595
Adresse:     Søsumvej 81
Postnr & by:     3670 Veksø Sjælland
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Esben Joakim de Meza Skjernov
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
es@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Hillerød taget CASPER SCHEIBYE HOLDING ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.11.2023. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune og har drevet virksomhed fra adressen Søsumvej 81, 3670 Veksø Sjælland. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Der indkaldes til skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale F, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 12.12.2023 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet i henhold til konkurslovens § 143. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 17.11.2023.