Velomio.com ApS

Firmanavn:     Velomio.com ApS
CVR-nr.:     40686703
Adresse:     Finlandsgade 12
Postnr & by:     6700 Esbjerg
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Nicolai Thornemann
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
nic@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Esbjerg taget Velomio.com ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.11.2023. Kurator er advokat Nicolai Thornemann, Frederiks Plads 36, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 17.11.2023.