Aarhusene ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Aarhusene ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37091286
Adresse:     Årslev Markvej 47
Postnr & by:     8220 Brabrand
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
Per.Buttenschoen@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Aarhus taget Aarhusene ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.11.2023. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Per Buttenschøn, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Retten i Aarhus, den 17.11.2023.