RIL Holding ApS

Firmanavn:     RIL Holding ApS
CVR-nr.:     39403676
Adresse:     Rued Langgaards Vej 23 2 MF.
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
35252535
pbi@lundgrens.dk
www.lundgrens.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget RIL Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.11.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.08.2023. Likvidator har været udmeldt den 11.09.2023. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.11.2023